<
News & Events Our Projects Support Us Reports Join Us Contact Home

You can Contact The Vietnam Humanitarian Foundation at the following addresses:

The VINAHF headquarter address:

Vietnam Humanitarian Foundation
230 WoodCliff Blvd.
Morganville, NJ 07751 USA

Web site address: http://www.vinahf.org
On FaceBook: http://www.facebook.com/vinahf
Phone Number: (732) 939-5761
Email Address: vinahf@gmail.com

VINAHF Curent Staff Members Ban Điều Hành Hiện Nay Của VINAHF Click on the address to send email.
VINAHF President- Hội Trưởng : Khiet T Nguyen
Phone number: (732) 939 5761
vinahf@gmail.com
Vice President - Phó Hội Trưởng: Chau Ha Phan
Director of Health Care & Medical Program.
Phụ trách về việc giúp Nhân Đạo Y Tế của VINAHF.
Phone number: (647) 529 7701
bschauha@yahoo.com
VINAHF Treasurer -Thủ Quỹ Julia Trieu
Phone number:(732) 977-6227
juliaCanh@gmail.com
Director of VINAHF Micro-finance Project - Julia Trieu
Giúp Vốn Cho Người Nghèo Làm Ăn Để Chống Thoát Nghèo
Phone number:(732) 977-6227
juliaCanh@gmail.com
VINAHF Staff Member: Thuy Duong Nguyen
Director of Education & Scholarship Program
Phụ Trách Chương Trình Học Bổng Dài Hạn Giúp Học Sinh Nghèo Học Cho Đến Khi Tốt Nghiệp
Phone number: (732) 865-5610
gialong74@gmail.com
VINAHF Staff Member Phuc Nguyen
Director of The Program To Build Homes For The Poor & Construction For Charitable Purposes.
Phụ Trách Chương Trình Tây Dựng & Xây Nhà Cho Người Nghèo
Phone number:(717) 799 - 2671
pnguyen27@yahoo.com
VINAHF Staff Member:Phap Vu
Director of Invalids & Elders and Special Need Program
Phụ Trách Việc Giúp Người Neo Đơn, Các Gia Đình Đặc Biệt Khó Khăn - Cô Nhi Viện
Phone number:(240) 344-6393
pvu@bechtel.com
VINAHF Staff Member: Khiet T Nguyen
Director of Ad-hoc & Humanitarian Aid Program
Phụ Trách Giúp Nhân Đạo và Các Tình Huống Khẩn Cấp
Phone number:(732) 939-5761
vietspan@gmail.com
VINAHF Staff Member: Dung van Pham
Director of Operations in Central & Northern Vietnam
Phụ Trách Hoạt Động của VINAHF ở Khu Vực Miền Trung & Bắc và Tây Nguyên
dungvtx@gmail.com
VINAHF Staff Member: Hoang P Pham
Director of Operations in Southern Vietnam & Book Keeping
Phụ Trách Hoạt Động của VINAHF ở Khu Vực Miền Nam & Miền Tây và Kế Toàn tại VN
Phone number: 091-419-1979
hoang.vinahf@gmail.com

Contact in VINAHF in Australia

Vietnam Humanitarian Foundation
20 Merriman Crescent
MACARTHUR - ACT 2904
Australia

Email Address: trungtuyet@gmail.com

Contact in VINAHF in Canada

Mrs Lien Tran
9055 Laverdière
St-Leonard, Montreal, Quebec
H1R 2G1 Canada

Email Address: lientranb@gmail.com

Contact in VINAHF in Vietnam

In the South:

Mr. Phan Pham Hoàng
Address:
450/88/1a Ðoan Van Bo
P.14, Quan 4
Thanh pho Ho Chí Minh
Phone Number: (848) 941 4596
Phone Number: (84) 914 19 19 79
Email Address: hoang@vinahf.org

In the Central

Mr. Pham van Dung
Address:
294 Ly thuong Kiet
Thành pho Hoi An.
Quang Nam.
Phone Number (office): 0510.3921900
Phone Number (cell) : 0905113186
Email Address: dungvtx@ vinahf.org