We can't all do the big things but we can do small things with big love - Mother Theresa

        

Vietnam Humanitarian Foundation (VINAHF) is a non-profit, charitable, 501(c)(3) organization based in New Jersey USA.
VINAHF is a non-governmental (NGO) , non-religious, non-political organization, VINAHF only focuses on purely charity and humanitarian activities to alleviate the suffering, to give hopes and help the unfortunate people to have better life, better future .
  VINAHF has established a network of dedicated volunteers who have been effectively distributing our help directly to the needy people.

 • VINAHF’s mission is to provide food, livable shelter to the minor children with disabilities parents, minor children are dropped out school due to family financial crisis. The orphanages are living in the remote areas, and be forgotten by the world.

 • VINAFH seeks to help the minor children who have been abused and neglected to find a better life.

 • VINAHF seeks to help disadvantaged women with minor children, disabilities minor children to have an opportunity to be in school to finish elementary, high school.
 • With your support, the unfortunate children, disabilities minor children, orphanages will have an opportunity to pursue higher education to have a better life, be productive in society, and that translates into a safer, healthier and more prosperous community for everyone.

 • Our targets are people living in the remote, rural areas where accessibility is not easy, and usually unknown to the world.

 • VINAHF is willing to share its volunteers network, or resources with other organizations for the same purposes, to leverage and synergize efforts to achieve our common goals.

 • Any requests for help to VINAHF will be equally considered and responded.

This website is in process to be redesigned, so for the update on VINAHF activities, please visit our Facebook at https://www.facebook.com/VINAHF"

We Need Your Continued Support For VINAHF 2017 Charitable Goals With The Ambitious Objectives

With Your Support - VINAHF has exceeded all 2016 Charitable Goals

More than 140 underprivileged students received VINAHF scholarship for new school year 2016-2017

VINAHF Starts The 2016 Spring Fundraising Drive With The Event on April 23th to Sustain The Charitable Projects In Vietnam.

VINAHF  exceeded 2015 Charitable Goals

The Fundraising Event on March 28th 2015 to Sustain The Charitable Projects.

VINAHF Annual Fundraising Event on May 10th 2014

VINAHF Accomplishments in 2014

Charitable Mission & Relief Trip

Our VINAHF President is honored with "President’s Volunteer Service Award".

Hội Trưởng VINAHF Được Giải thưởng Của Tổng Thống Hoa Kỳ Cho Các Hoạt Động Phục Vụ Công Ích.

Brochure on on-going VINAHF charitable projects in Vietnam.

Visit Our VINAHF on Facebook


Về Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Việt Nam - VINAHF

         Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Việt Nam, viết tắt là VINAHF, là một tổ chức từ thiện, vô vụ lợi , được IRS (Nha Thuế Vụ Hoa Kỳ ) công nhận là tổ chức từ thiện phuc vụ công cộng theo điều luật 501(c)(3), có trụ sở đặt tại tiểu bang New Jeresey - Hoa kỳ. Tổ chức hình thành từ sự phát triển của một nhóm bạn thích làm các công việc từ thiện giúp Việt Nam dưới tên gọi "Nhóm Thân Hữu New Jersey" và nay đã chính thức mang tên " Vietnam Humanitarian Foundation" (Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Việt Nam) - Mục đích của VINAHF là vận động, quyên góp từ các nguồn lực - nhân lực, vật lực, tài lực - từ khắp các nơi để giúp đỡ cho những đồng bào thiếu may mắn tại Việt Nam.
         VINAHF chỉ thuần túy hoạt động từ thiện và nhân đạo để cố găng làm giảm bớt phần nào những sự khổ đau và mang lại niềm hy vọng cho những người bất hạnh tại Việt Nam thông qua các mạng lưới thiện nguyện VINAHF tại Việt Nam.
         Sau nhiều năm làm việc với một số các chương trình từ thiện, nhân đạo giúp đỡ Việt Nam, VINAHF đã thiết lập được một mạng lưới gồm các người tình nguyện tận tụy tại các địa phương từ Nam, Trung, Bắc - Các người thiện nguyện này đã giúp VINAHF chuyển đến tận tay mọi giúp đỡ mà VINAHF quyên góp được từ các nhà hảo tâm - Mọi quyên góp VINAHF nhận sẽ trực tiếp chuyển đến ngay chính những đồng bào cần được giúp đỡ mà không qua bất cứ trung gian nào. Phương châm hoạt động của VINAHF như sau:

 • Thuần túy hoạt động vì mục đích từ thiện và nhân đạo không liên quan đến chính trị hay chính phủ.

 • Giúp đỡ tất cả mọi người kém may mắn ở Việt Nam một cách bình đẳng và không hề phân biệt về bất cứ yếu tố nào (tôn giáo, địa phương , sắc tộc...).

 • VINAHF chủ trương là tất cả mọi tiền thu được sẽ chuyển trực tiếp đến các đồng bào mà không hề có bất cứ chi phí quản lý nào ( các chi phí điều hành sẽ ở mức tối thiểu dưới 5% ).

 • VINAHF ưu tiên giúp cho các đồng bào ở các nơi xa xôi, hẻo lánh, các vùng quê nghèo nàn, hay trên các vùng núi nơi thiếu những phương tiện đi lại và hầu như chẳng có ai biết đến.

 • VINAHF có thể san sẽ các nguồn lực của mình ( ví dụ các tổ chức khác có thể sử dụng mạng lưới thiện nguyện của VINAHF), và sẵn sàng hợp tác với bất cứ tổ chức nào có cùng mục đích để chung sức và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục đích chung.

 • VINAHF sẽ xem xét mọi yêu cầu xin giúp đỡ từ bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam.

Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phước cứu cho một người.