Xin Quí Vị Ủng Hộ Cuôc Gây Quỹ VINAHF
Để Tiếp Tục Các Chương Trình Từ Thiện & Nhân Đạo Dài Hạn Tại Việt Nam

VINAHF 2018 Annual Fund Drive
To Sustain The Charitable & Humanitarian Projects In Vietnam.

In last 15 years, VINAHF usually has the annual fundraisers in the Spring, like this one on May 2017: However, due to several shows/events/fundraisers already scheduled in April, May & June, VINAHF does not want to create any conflict, or strain the resources of our small Vietnamese community, therefore we decided not to have the event in the same period, and likely postpone to Fall or another suitable time.
However , we do need to raise fund to sustain our on-going programs, especially for the 2018 charitable targets.
We have started our VINAHF "virtual" 2018 fundraiser to call for the donation, and hope to continued have your support, as we have been doing the Spring Annual Fundraisers for many years.

Gần 15 năm qua, VINAHF vẫn có cuộc gây quỹ Mùa Xuân hàng năm với đêm dạ hội & khiêu vũ gây quỹ như đêm dạ vũ gây quỹ trong tháng 5 năm 2017 vừa qua.

Tuy nhiên do trong liên tiếp 3 tháng 4,5,6, các tổ chức bạn đã có các chương trình, các cuộc quyên góp trong cộng đồng Việt nam nhỏ bé tại đây, cho nên để tránh quá nhiều cuộc gây quỹ trong cùng một thời gian, VINAHF sẽ tìm một thời gian khác trong tương lai để làm một đêm văn nghệ & dạ vũ như hàng năm.
Tuy nhiên, VINAHF rất cần có quỹ để duy trì các chương trình từ thiện, nhân đạo ngắn hạn và dài hạn đang tiến hành tại Viêt nam cho năm 2018, cho nên VINAHF đã bắt đầu cuộc gây quỹ Mùa Xuân 2018 và rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ như trong suốt 15 năm qua.

VINAHF's Goals in 2018 - Mục Tiêu cuả VINAHF trong Năm 2018.

VINAHF Letter To Call for Donation (In Vietnamese).
Thư Kêu Gọi Đóng Góp Cho Cuộc Gây Quỹ Mùa Xuân 2018

VINAHF Letter To Call for Donation (In English) .

VINAHF Achievements in 2017 - Thành quả của VINAHF trong năm 2017.
2017 Accomplishment Summary Reported By Local VINAHF Volunteers.

 Letter from Sister Cao Anh Hong for VINAHF 2018 Fundraiser (Vietnamese )
Thư của Ma sơ Cao Ánh Hồng ( Quảng Bình - Nghệ Tĩnh) Viết cho cuộc gây quỹ VINAHF.

Letter from an ex-student sponsored by VINAHF ( In Vietnamese).
Thư của cựu học sinh VINAHF - Trần Lệ Hoa ( Tây Nguyên ) viết cho cuộc gây quỹ VINAHF.

Letter from Ngoc Le - VINAHF volunteer at Cần Thơ ( In Vietnamese).
Thư của TNV VINAHF - Lê Ngọc Lễ (Phụng Hiệp - Cần Thơ) viết cho cuộc gây quỹ VINAHF.

An writing about VINAHF Strategic Micro-finance Project ( in Vietnamese )
Một bài viết về Chương Trình Trọng Điểm Giúp Vốn Cho Vay Không Lãi Giúp Người Nghèo của VINAHF.

List of The Donors For This Spring Fundraiser Drive 2018 -Frequently Updated.
Các Nhà Hảo Tâm Đã Đóng Góp Cho Cuộc Gây Quỹ VINAHF Mùa Xuân Hằng Năm.

With your support, VINAHF Exceeded 2017 Charitable Targets
Nhờ sự ủng hộ của quí vị , VINAHF Hoàn Thành Vượt Hơn Mục Tiêu cho năm 2017.

Please visit VINAHF Facebook for update Information on VINAHF's projects.
Xin ghé Facebook của VINAHF để có các hình ảnh cập nhật về các hoạt động của VINAHF do các TNV tại hiện trường gởi về.

 Pictures on VINAHF Scholarship Program.
Hình ảnh về Chương Trình Học Bổng Dài Hạn Giúp HS học đến tốt nghiệp Đạị Học & Cao Đẳng của VINAHF.

VINAHF& Lua Viet Support The Health Station To Provide Healthcare For The Nativers, and Highlanders.
Trạm Y Tế Tình Thương của Bút Nhóm Lửa Việt và VINAHF để các ma sơ giúp y tế cho các đồng bào nghèo, người Thượng ở Con Cuông, miền Bắc gần biên giới Việt Lào.

VINAHF Support Orphans raised at Buddhist Temples.
Với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Phật Tử Miền Trung NJ, VINAHF đã chuyển sự giúp đỡ đến các trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng ở đây.

Chuyến đi từ thiện xuyên việt, và cứu trợ của VINAHF tại Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Trung & Bắc phần - VINAHF Charitable & Relief Trip Across Vietnam in December 2017 .

An Article by journalist Daniel Ta on VINAHF 2017 Fundraiser Event.
Bài Viết Của Ký Giả Daniel Tạ về Cuộc Gây Quỹ 2017.

Bài Viết Năm Ngoái Cho VINAHF Từ Một Thiện Nguyện Viên Về VINAHF

VINAHF: A reliable address for the poor - Written by Catholic Nun serving in poverty-stricken area to support VINAHF's fundrasising
Bài Viết: "VINAHF Địa chỉ đáng tin cậy của người nghèo "

Video on VINAHF Micro Finance Program - Vài video Về Chương Trình Cho Vay Không Lãi Của VINAHF.

Home Built For The Poor In 2017 - Các căn nhà VINAHF xây với Lửa Việt Trong năm 2017.

Một video Về các chương trình từ thiện của VINAHF - A short video on VINAHF charitable projects.

Chuyến đi từ thiện xuyên việt, và cứu trợ của VINAHF tại Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Trung & Bắc phần - VINAHF Charitable & Relief Trip Across Vietnam in December 2017 .

Thông Tin Ngắn Về VINAHF - A Brochure on VINAHF.

A volunteer wrote about project to build homes for the poor - Một bài viết về Chương Trinh Xây Nhà Cho Người Nghèo.

VINAHF Board of Directors - Ban Chấp Hành VINAHF

Vietnam Humanitarian Foundation - VINAHF - Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Đồng Bào Việt Nam - Please follow our Facebook at https://www.facebook.com/VINAHF

Kính Mong Quí Vị Đến Tham Gia Cuộc Gây Quỹ VINAHF Xuân 2018
"Dù xây chín bậc phù đồ - Không bằng làm PHƯỚC giúp cho một người ! "